Anketa

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.

Přihlášení

Historický vývoj osobního podnikání a obchodu v Rusku

O rozvoji podnikání v Rusku můžeme hovořit až v souvislosti s pádem komunistického režimu a začátkem Perestrojky, která byla matkou ruského obchodu. V 80. letech byly přijaty velmi důležité zákony upravující soukromé podnikání. První kroky osobních podniků (tzv. kooperativy) byly velmi těžké, protože byly pod neustálou kontrolou státu. Také to, že lidé po dlouhých letech státního donucování a teroru, ztratili ke státu důvěru, se negativně odrazilo na procesu obchodního vývoje.

Následujícím významným krokem bylo přijetí zákona O zahraničním obchodu v roce 1991. Díky tomuto zákonu stát přišel o své monopolní postavení v rámci vnějšího obchodu a od této chvíle mohl libovolný podnik zaregistrovaný podle platné zákonné úpravy se zahraničím volně obchodovat. Liberalizace zahraničního obchodu otevřela ruský trh importnímu zboží, kterého byl v sovětském Rusku nedostatek. Toto období lze charakterizovat jako období obdivu k zahraniční produkci hlavně kvůli tomu, že importní zboží bylo barevné a dobře prezentované ve srovnání s šedou a nevýraznou sovětskou produkcí. Dodnes je možné se setkat s názory, že zboží vyrobené v zahraničí je apriori lepší než domácí ruské zboží.

V Rusku se toto období vyznačovalo vysokou mírou inflace, která znemožňovala hmotnou produkci a zvýhodňovala obchod. Docházelo ke kumulaci kapitálu, podnikatelé, kteří v tomto období uspěli, představují v současnosti elitu ruských podnikatelů a dlouhá léta se snaží uchovat si své výsadní postavení.

Podle časopisu Otázky ekonomie bylo v letech 1992-1993 v Rusku „ukradeno“ zhruba 85% HDP. Toto neuvěřitelné číslo pomáhá vysvětlit bohatství ruských oligarchů.

Následujícím důležitým krokem bylo přijetí zákona O ochraně práv spotřebitelů v roce 1996. Většina podniků byla zprivatizována a rozdělena mezi několik finančně-průmyslových skupin. V důsledku toho zůstala větší část prostředků v Moskvě a ostatní regiony Ruska se k nim dostávala jen za cenu vysokých úroků.

V současné době se většinové podíly většiny klíčových ruských společností (zejména v odvětví těžby nerostných surovin) přesouvají pod dozorem Kremlu do rukou státem kontrolovaných firem a k státní moci loajálních jednotlivců.