Anketa

Které období ruské historie se vám zdá nejzajímavější?
Kyjevská Rus
13%
Moskevské knížectví
5%
15. a 16. století
4%
17. - 19. století
13%
začátek 20. století
10%
SSSR
34%
po rozpadu SSSR
6%
nevím
6%
historie mě nezajímá
10%
Celkem hlasů: 4847

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.

Přihlášení

Kurz ruštiny pro všechny I, lekce 1. - seznámení

Poznámky k výslovnosti:
- Přízvuk je v ruštině volný, tzn. že je v různých slovech na různém místě. K tomu některá slovesa a podstatná jména mají pohyblivý přízvuk, tzn. že se v rámci ohýbání slova přízvuk přesouvá z kmene na koncovku a naopak. Přízvuk se v ruštině vyjadřuje délkou a přízvučná slabika je daleko silnější než nepřízvučná. V psané ruštině se přízvuk nevyznačuje, ale pokud se rusky začínáte učit, je potřeba jej vyznačovat, abyste si zapamatovali správnou výslovnost slov. Většinou se vyznačuje čárkou, na našem webu je přízvuk z technických důvodů vyznačen pomocí tučných písmen.
- Ё/ё je jen přízvučná samohláska a vyslovuje se [jó]. Rusové nad E/e vyznačují přízvuk jen tehdy, mohlo-li by dojít nesprávnou výslovností k záměně významu slov.
- Nepřízvučné O/o na začátku i uprostřed slova se čte [a].
- Přízvučné O/o se čte jako [ó].

!!! Pokud si potřebujete zopakovat azbuku, klikněte ZDE !!!

Привет всем!

Наша семья не большая. Мы живём в Москве. Глава семейства - отец Николай. Друзья его зовут Коля. Мать зовут Наташа, но её полное имя Наталия. Их детей зовут Иван и Мария (Ваня и Маша). Мы все говорим по-русски. Ваня и Маша говорят хорошо по-английски, Ваня говорит даже и немножко по-чешски. Мы все хотим выучить чешский язык, потому что скоро поедем в Прагу. Мы о ней уже много слышали от наших родственников. Наверное, вы хотите знать, сколько нам лет. Сколько маме лет, мы вам не скажем. Но папе тридцать девять лет, Ивану четырнадцать лет, а Марии восемь лет.

До свидания дорогие,

ваши Матрёшки: Коля, Наташа, Ваня и Маша.


NOVÁ SLOVÍČKA I./1.

да - ano
нет - ne

Здравствуй! (Здравствуйте!, Здрасте!),
Добрый день! - Dobrý den!
Привет!, Здopoво! - Ahoj!
До свидания - Na shledanou!
До завтра! - Na shledanou zítra!
спасибо - děkuji
пожалуйста - prosím

и - a
или - nebo
даже и - dokonce i
в - v
из - z
у, около - u
без - bez
на - na
но - ale
потому что - protože
ещё - ještě
уже - už
все - všichni
это - to
здесь - tady
там - tam
кто - kdo
как - jak
откуда - odkud
куда - kam
где - kde
полный- celý, plný, úplný
большой - velký
чешский язык - český jazyk
по-русски - rusky
хорошо - dobře
плохо - špatně

сколько - kolik
немножко - trochu
много - hodně, mnoho
сегодня (čti sivódňa) - dnes
завтра - zítra
вечером - večer
утром - ráno
сейчас, теперь - teď, nyní
пока - zatím
до сих пор - dosud
скоро - brzo, brzy
наверно - určitě

семя - rodina
глава семейства - hlava rodiny
отец (папа) - otec
мать (мать) - matka
друзья - přátelé, kamarádi
друг, товарищ, приятель
- kamarád, přítel
имя - jméno
кличка - přezdívka, jméno
ребята, дети - dětí
родственники - příbuzní

жить - žít, bydlet
звать - jmenovat se
выучить - naučit se
учиться - učit se
говорить - mluvit
сказать - říci
ехать - jet
ездить - jezdit
знать - znát, vědět, umět
слышать - slyšet
услышать - uslyšet
хотеть - chtít
мочь - moci


ROZHOVOR I./1.

● Здравствуйте!
☼ Добрый день!
● Разрешите представиться. Меня зовут Павел.
Очень приятно.
● А как вас зовут?
☼ Меня зовут Елена.
● Где вы живёте? Вы из Праги?
☼ Нет, Я живу в Москве. Откуда вы?
● Я тоже из Москвы, но я живу уже несколько лет здесь, в Праге.
☼ Вы говорите по-чешски?
● Да, но я ещё говорю очень плохо.
☼ Я в Праге ещё до сих пор не была. Пожалуйста, можете мне её показать?
● Да, я могу, это нет проблема. Когда хотите встретиться?
☼ Уже сегодня вечером?
● Я сейчас не могу. Но мы можем встретиться завтра утром.
☼ Cпасибо. Можете мне ещё сказать, где мы встретимся и куда мы пойдём?
● Мы встретимся на метро «Музеум» и пойдём в центр.
☼ Большое спасибо. До завтра, Павел!
● До завтра, Елена!


GRAMATIKA I./1.* Osobní zájmena - 1. pád

я
ты
он, она, оно
мы
вы
они (pro všechny rody)* Přivlastňovací zájmena - 1. pád

я –
ты –
он –
она –
оно –
мы –
вы –
они
мой, моя, моё, мои (M.r., Ž.r., S.r., Mn.č.)
твой, твоя, твоё, твои (M.r., Ž.r., S.r., Mn.č.)
его (- nesklonné)
её (- nesklonné)
его (- nesklonné)
наш, наша, наше, наши (M.r., Ž.r., S.r., Mn.č.)
ваш, ваша, ваше, ваши (M.r., Ž.r., S.r., Mn.č.)
их (- pro všechny rody, nesklonné)* Základní číslovky:

0 - ноль, нуль 50 - пятьдесят
1 - один, одна, одно, одни 60 - шестьдесят
2 - два, две 70 - семьдесят
3 - три 80 - восемьдесят
4 - четыре 90 - девяносто
5 - пять 100 - сто
6 - шесть 101 - сто один
7 - семь 127 - сто двадцать семь
8 - восемь 200 - двести
9 - девять 300 - триста
10 - десять 400 - четыреста
11 - одиннадцать 500 - пятьсот
12 - двенадцать 600 - шестьсот
13 - тринадцать 700 - семьсот
14 - четырнадцать 800 - восемьсот
15 - пятнадцать 900 - девятьсот
16 - шестнадцать 1000 - тысяча
17 - семнадцать 2000 - две тысячи
18 - восемнадцать 5638 - пять тысяч шестьсот тридцать восемь
19 - девятнадцать milion - миллион
20 - двадцать 2 miliony - два миллиона
21 - двадцать один 5 milionů - пять миллионов
30 - тридцать miliarda - миллиард
40 - сорок bilion - биллион* Časování sloves: жить, говорит, хотеть, мочь

жить

я
ты
он
живу
живёшь
живёт
мы
вы
они
живём
живёте
живут

говорить

я
ты
он
говорю
говоришь
говорит
мы
вы
они
говорим
говорите
говорят

хотеть

я
ты
он
хочу
хочешь
хочет
мы
вы
они
хотим
хотите
хотят

мочь

я
ты
он
могу
можешь
может
мы
вы
они
можем
можете
могут

TEST I./1.

Řešení testu napište na papír a pak si jej zkontrolujte s klíčem, který je uveden pod testem spolu s hodnocením!

1) Doplňte vynechané výrazy a napište celé věty:

Я _________ в Москве. Меня ________ Ваня. У меня ________, мама и _________ Маша. Я _________ немножко ____-чешски. _____ скоро поедем в Прагу. Мне 14-_______________ лет. Маше 8-__________ лет и папе 39-___________________ лет.

2) Doplňte vynechané výrazy a napište celé věty:

Разрешите _______________. _________ зовут Павел. Где вы ____________? Я тоже _____ Москвы. Я живу уже несколько _____ здесь. Когда вы _____________ встретиться? ________ мы пойдём завтра утром? Я хочу идти _____ центр. Большое ___________. _____ свидания.

3) Napište ruský překlad slov:

Dobrý den! -
prosím -
tady -
odkud -
protože -
večer -
rodina -
přátelé, kamarádi -
jméno -
příbuzní -
naučit se -
mluvit -
říci -
jet -
znát -
slyšet -
chtít -
dobře -
velký -
kolik -

KLÍČ K TESTU I./1.

1) Я живу в Москве. Меня зовут Ваня. У меня папа, мама и сестра Маша. Я говорю немножко по-чешски. Мы скоро поедем в Прагу. Мне четырнадцать (14) лет. Маше восемь лет (8) и папе тридцать девять (39) лет.

2) Разрешите представиться. Меня зовут Павел. Где вы живёте? Я тоже из Москвы. Я живу уже несколько лет здесь. Когда выхотите встретиться? Куда мы пойдём завтра утром? Я хочу идти в центр. Большое спасибо. До свидания.

3) Překlad:

Dobrý den! - Здравствуй(те)!/Здрасте!/Добрый день!
prosím - пожалуйста
tady - здесь
odkud - откуда
protože - потому что
večer - вечером
rodina - семя
přátelé, kamarádi - друзья
jméno - имя/кличка
příbuzní - родственники
naučit se - выучить
mluvit - говорить
říci - сказать
jet - ехать
znát - знать
slyšet - слышать
chtít - хотеть
dobře - хорошо
velký - большой
kolik - сколькоHodnocení:

Za každé správné slovo si připište 1 bod.

Celkem max. 40 bodů známka:
40 - 36 bodů
35 - 31 bodů
30 - 26 bodů
25 - 21 bodů
20 a méně bodů
1
2
3
4
5

Pokud jste z testu dostali trojku nebo lepší známku,
gratuluji k úspěšnému zvládnutí první lekce!

náledující lekce:
Kurz ruštiny pro všechny I, lekce 2. - jak se dostanu...?
Kurz ruštiny pro všechny I, lekce 3. - návštěva
Kurz ruštiny pro všechny I, lekce 4. - v restauraci
Kurz ruštiny pro všechny I, lekce 5. - doprava