Anketa

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.

Přihlášení

Sergej Michalkov - básník a autor textu ruské hymny

Sergej Vladimirovič Michalkov se narodil 13. března 1913 a zemřel 27. srpna 2009 ve věku 96let. Většinu svého života se věnoval dětské literatuře. Michalkovovy knihy pro dětské čtenáře byly přeloženy do několika světových jazyků a řada z nich vyšla i v češtině (např. "Moje štěně", "Malým neposluchům", "Spánek jako marcipánek").

Sergej Michalkov bývá ale nejčastěji zmiňován jako autor textu současné ruské hymny a obou textů sovětských hymen. Mimoto je i autorem epitafu na hrobu neznámého vojáka u Kremelské zdi v Moskvě: "Tvoje jméno není známo. Tvůj hrdinský čin je nesmrtelný."

Michalkov zůstal pro řadu Rusů symbolem sovětského období a mladší generace má spojeno toto příjmení spíše s jeho syny – Nikitou Michalkovem a Andrejem Michalkov-Končalovským, významnými představiteli ruské kinematografie. Manželka Sergeje Michalkova Natalia Petrovna Končalovska je básnířka a překladatelka.

Sovětské hymny

První oficiální hymnou Sovětského svazu byla nadnárodní Internacionála. Pod dohledem Stalina začali vznikat verze nové sovětské hymny. Soutěže probíhající v druhé polovině roku 1943 se zúčastnilo přes dvacet nejlepších spisovatelů a skladatelů. Sergej Michalkova spolu s Gabrielem Ureklianen (Armén, který používal pseudonym El-Registán) byli autoři vítězného návrhu na hudbu Alexandra Vasiljeviče Alexandrova. Prvního představení se jejich píseň dočkala 1. ledna 1944 a 15. března téhož roku byla oficiálně prohlášena za hymnu Sovětského svazu.

Jednotlivé svazové republiky, s výjimkou Ruské federace, začaly během následujících let používat svoje národní hymny. Ruská federace svoji vlastní hymnu nikdy neměla, i když její návrh složil Dmitrij Šostakovič.

V roce 1955, dva roky po Stalinově smrti, se stala tato hymna oslavující velkého vůdce nevyhovující. Nikita Chruščov spolu s bouráním kultu jeho osobnosti vypustil ze sovětské hymny text a zůstala tak jen její melodie. Nová verze Sergeje Michalkova byla přijata až v roce 1977. Text byl Michalkovem mírně pozměně tak, aby se v něm neobjevovala zmínka o Stalinovi. Druhá sovětská hymna zůstala nezměněna až do rozpadu Sovětského svazu v roce 1991.

Slova Sovětské hymny:

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!
Nezrušitelný svazek svobodných republik
stmelila na věky Veliká Rus.
Ať žije svobodnou vůlí národů stvořený
jediný, mohutný Sovětský svaz.
Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Партия Ленина — сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведёт!
Sláva ti, naše svobodná vlasti,
spolehlivá záruko přátelství národů!
Leninova strana je silou národa
a vede nás k vítězství komunismu!
Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
На правое дело он поднял народы,
На труд и на подвиги нас вдохновил!
Skrz bouře nám svítilo slunce svobody
a veliký Lenin nám ozářil cestu,
národy podnítil ke správné věci,
nadchnul nás k práci a hrdinství!
Славься, Отечество… Sláva ti…
В победе бессмертных идей коммунизма
Мы видим грядущее нашей страны,
И Красному знамени славной Отчизны
Мы будем всегда беззаветно верны!
Ve vítězství nesmrtelných idejí komunismu
vidíme budoucnost naší země,
a rudému znaku naší slavné vlasti
budeme na věky bezmezně věrni!
Славься, Отечество… Sláva ti…

Sovětská hymna - video:


Ruská hymna

Po rozpadu Sovětského svazu byla v roce 1991 za státní hymnu přijata Patriotická píseň Michaila Glinky, která byla ovšem bez textu, což se stalo jednou z častých stížností.

K původnímu nápěvu sovětské hymny Alexandra Vasiljeviče Alexandrova se rozhodl vrátit až Vladimir Putin po svém nástupu do prezidentského úřadu a parlament 20. prosince 2000 schválil i text, který tehdy sedmaosmdesátiletý Michalkov přepracoval. Její slova jsou z větší části odlišná, je více vlastenecky orientovaná a oproštěná od komunistických hodnot. Návrat k hymně SSSR byl často kritizován pro její stalinistický původ, avšak podle veřejného mínění z listopadu 2000 se za ni postavilo 50 procent obyvatel země.

Slova Ruské hymny:

Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твоё достоянье на все времена!
Rusko – náš posvátný stát,
Rusko – naše milovaná země.
Ohromná vůle, veliká sláva –
To je tvůj věčný odkaz!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Sláva tobě, Vlasti naše svobodná,
Letitý svazek bratrských národů,
Národní moudrost daná nám předky!
Sláva tobě, zemi! Jsme na tebe hrdí!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля!
Od jižních moří až do polárních krajin
Táhnou se naše lesy a pole
Jediná jsi na světě! Jsi jedinečná –
Bohem chráněná rodná zemi!
Славься, Отечество наше свободное… Sláva tobě, Vlasti naše svobodná…
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Veliký prostor pro sny i život
Otevírají nám budoucí léta.
Sílu nám dává věrnost Vlasti.
Tak bylo, tak je a navždy bude.
Славься, Отечество наше свободное… Sláva tobě, Vlasti naše svobodná…

Ruská hymna - video: