Anketa

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.

Přihlášení

Sibiř, bývalý kontinent

Sibiř (Сибирь) je bývalý kontinent, který se objevil před 750 milióny let při rozpadu Rodinie. Sibiř je území v Rusku, ležící mezi Uralem a Verchojanským pohořím. Sibiř zaujímá většinu rozlohy Ruské federace, (asi 10 mil. km²). V širším slova smyslu se však k Sibiři někdy počítá i území mezi Verchojanským pohořím a Tichým oceánem.

Sibiř je oblast bohatá na nerostné suroviny, jejichž těžbu ale ztěžuje permafrost, který tvoří většinu sibiřské půdy. V severní části Sibiře se těží téměř všechny nerostné suroviny, včetně rozsáhlé těžby dřeva a rozšířeného lovu.

Surovin se převáží na jih Sibiře do průmyslových oblastí ke zpracování, nebo se vyvážejí do evropské části Ruska. Další cesta nerostných surovin vede přes Severní ledový oceán a Tichý oceán na východ do Japonska, USA a Kanady. Klíčovou surovinou Sibiře je ropa a její těžba hraje z hlediska ekonomického důležitou roli. Energie pro sibiřská města je čerpána z tepených a vodních elektráren.

Oblast Sibiře je velice řídce osídlena, větší koncentrace obyvatel je pouze v přilehlých oblastech Transsibiřské magistrály a mohutných říčních toků. V letním období je dostupná také oblast Severního ledového oceánu. Ostatní části Sibiře jsou dostupné především letecky.

Většina území Sibiře je pokryta tajgou a četnými mokřady, které v létě obývá obrovské množství hmyzu. Na západě území se nachází Západosibiřská rovina a Středosibiřská plošina, ostatní části Sibiře jsou hornaté. Nejvyšší hora je Belucha, ležící na hornatém jihu u hranice s Kazachstánem. Z jihu na sever protékají Sibiří tři veletoky – Ob, Jenisej a Lena.

V zimě dosahují teploty na Sibiři až −60 °C, převážně na jihu však neklesají pod −30 °C. Léta jsou na Sibiři mírná, s teplotou dosahující i přes 20 °C.

Obyvatele Sibiře tvoří velké množství národností, hlavně přistěhovalí Rusové, kteří žijí v průmyslových městech na jihu. Dále zde žijí Burjati, Tuvinci, Něnci, Evenové, Evenkové, Jakuti a další, z nichž několik má i svoje autonomní republiky a okruhy. I sem se rozšířilo pravoslavné křesťanství, ale některé kmeny odříznuté od civilizace vyznávají svá animistická náboženství či tibetský buddhismus (lámaismus).

Stěžejní dopravní tepnou Sibiře je Transsibiřská magistrála, postavená na začátku 20. století, který spojuje téměř všechna průmyslová města. Ve větších městech jsou hojně využívaná letiště. Od roku 1911 je také provozována vodní plavba po Bajkale.