Anketa

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.

Přihlášení

azbuka

Toto je výpis všech článků, které mají jako klíčové slovo uveden výraz 'azbuka'. Pokud obsah článků neodpovídá vašemu očekávání, můžete se podívat na další klíčová slova nebo zkusit vyhledávání.
Kurz ruštiny pro všechny I, lekce 4. - v restauraci

Kurz ruštiny pro všechny I, lekce 4. - v restauraci

Milí čtenáři! Ve čtvrté lekci Vás naše matrjošky pozvou na výlet a náš páreček si zajde do restaurace. Naučíte se skloňovat tvrdé vrozy podstaných jmen, jaké jsou v ruštině násobné číslovky a zjistíte, že ruština má dva typy časování sloves. Tak hezké prázdniny!!!

Kurz ruštiny pro všechny I, lekce 3. - návštěva

Kurz ruštiny pro všechny I, lekce 3. - návštěva

V předvánočním díle našeho kurzu se naučíte, jak se řekne rusky vánoční stromeček, cukroví nebo bramborový salát. Naučíte se fráze, které vám velmi pomohou v případě, že navštívíte ne až tak blízkou osobu, nebo pokud přijdou hosté k vám domů. Z gramatiky na váš čeká skloňování osobních zájmen, sloveso "být" v budoucím a minulém čase, naučíte se názvy dní v týdnu, měsíců a ročních období. Krásné Vánoce!

Kurz ruštiny pro všechny I, lekce 2. - jak se dostanu...?

Kurz ruštiny pro všechny I, lekce 2. - jak se dostanu...?

V druhé lekci I. dílu Kurzu ruštiny pro všechny zjistíte, že se naše rodinka Matrjošek chystá k babičce a dědečkovi na venkov. A proč? To se dozvíte, když si přečtete jejich dopis. V rozhovoru se naučíte pár frází, které vám pomohou, až se ztratíte a budete hledat cestu. Osvojíte si další druhy zájmen, řadové číslovky a časování sloves znát, jít, jet a jezdit. Neváhejte a pusťte se do toho!

Kurz ruštiny pro všechny I, lekce 1. - seznámení

Kurz ruštiny pro všechny I, lekce 1. - seznámení

V první lekci I. dílu Kurzu ruštiny pro všechny se seznámíte s naší rodinkou Matrjošek, přečtete si od nich první dopis, naučíte se pár slovíček a základních frází při rozhovoru a z gramatiky si osvojíte osobní a přivlastňovací zájmena, základní číslovky a časování sloves žít, mluvit, chtít a moci. Tak vzhůru do toho!

Ruský jazyk a azbuka

Ruský jazyk a azbuka

Ruský jazyk je rodným jazykem Rusů a prostředkem dorozumívání mezi jednotlivými národy žijícími v Ruské federaci. Je jedním z nejrozšířenějších jazyků na světě, hovoří jím okolo 22O milionů lidí, je to nejužívanější slovanský jazyk. Poslední úprava písma v Rusku byla provedena v roce 1918, kdy byla čtyři méně používaná písmena z azbuky vypuštěna.