Anketa

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.

Přihlášení

podnikání

Toto je výpis všech článků, které mají jako klíčové slovo uveden výraz 'podnikání'. Pokud obsah článků neodpovídá vašemu očekávání, můžete se podívat na další klíčová slova nebo zkusit vyhledávání.
Historický vývoj osobního podnikání a obchodu v Rusku

Historický vývoj osobního podnikání a obchodu v Rusku

O rozvoji podnikání v Rusku můžeme hovořit až v souvislosti s pádem komunistického režimu a začátkem Perestrojky, která byla matkou ruského obchodu. V 80. letech byly přijaty velmi důležité zákony upravující soukromé podnikání. První kroky osobních podniků (tzv. kooperativy) byly velmi těžké, protože byly pod neustálou kontrolou státu. Také to, že lidé po dlouhých letech státního donucování a teroru, ztratili ke státu důvěru, se negativně odrazilo na procesu obchodního vývoje.

Národní zvláštnosti podnikání v Rusku

Národní zvláštnosti podnikání v Rusku

Veškeré národní zvláštnosti můžeme rozdělit do tří skupin: vrozené, získané, zvláštnosti vzniklé v reakci na měnící se okolnosti. K první skupině lze přiřadit zvláštnosti, které byly zformovány historicky. Do druhé skupiny národních zvláštností můžeme zařadit ty, které se zformovaly v letech 1991-1993, kdy bylo ruské podnikání na počátku svého rozvoje a „jako houba“ vstřebávalo zvláštnosti okolí, které zabezpečovaly jeho přežití.