Anketa

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.

Přihlášení

Kultura

Petrohradské divadlo AKHE v Praze

Petrohradské divadlo AKHE v Praze

Pražské Branické divadlo přivítá mezinárodního hosta ze St. Petěrburku - skupinu divdla AKHE, která vystoupí 28. listopadu. Představí inscenaci Bílá kabina, která získala ceny na mezinárodních divadelních festivalech včetně přehlídky Fringe ve skotském Edinburghu. V tomto představení vidíte kosti pod kůží, neštěstí uvnitř žertu a slyšíte nelítostné tikání hodin lidského života.

Ruský jazyk a azbuka

Ruský jazyk a azbuka

Ruský jazyk je rodným jazykem Rusů a prostředkem dorozumívání mezi jednotlivými národy žijícími v Ruské federaci. Je jedním z nejrozšířenějších jazyků na světě, hovoří jím okolo 22O milionů lidí, je to nejužívanější slovanský jazyk. Poslední úprava písma v Rusku byla provedena v roce 1918, kdy byla čtyři méně používaná písmena z azbuky vypuštěna.

Petěrburgská divadelní sezóna v Praze

Petěrburgská divadelní sezóna v Praze

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost vidět v pražském Švandově divadle na Smíchově pětici inscenací v provedení čtyř předních divadelních souborů Sankt Petěrburgu, kteří reprezentují současnou ruskou divadelní tvorbu v její žánrové rozmanitosti a na špičkové interpretační úrovni. Představení se koná pod záštitou gubernátorky Sankt Petěrburgu Valentiny I. Matvijenko a primátora hlavního města Prahy Pavla Béma.

Historický vývoj osobního podnikání a obchodu v Rusku

Historický vývoj osobního podnikání a obchodu v Rusku

O rozvoji podnikání v Rusku můžeme hovořit až v souvislosti s pádem komunistického režimu a začátkem Perestrojky, která byla matkou ruského obchodu. V 80. letech byly přijaty velmi důležité zákony upravující soukromé podnikání. První kroky osobních podniků (tzv. kooperativy) byly velmi těžké, protože byly pod neustálou kontrolou státu. Také to, že lidé po dlouhých letech státního donucování a teroru, ztratili ke státu důvěru, se negativně odrazilo na procesu obchodního vývoje.

Národní zvláštnosti podnikání v Rusku

Národní zvláštnosti podnikání v Rusku

Veškeré národní zvláštnosti můžeme rozdělit do tří skupin: vrozené, získané, zvláštnosti vzniklé v reakci na měnící se okolnosti. K první skupině lze přiřadit zvláštnosti, které byly zformovány historicky. Do druhé skupiny národních zvláštností můžeme zařadit ty, které se zformovaly v letech 1991-1993, kdy bylo ruské podnikání na počátku svého rozvoje a „jako houba“ vstřebávalo zvláštnosti okolí, které zabezpečovaly jeho přežití.

Petrohradské zvedací mosty a bílé noci

Petrohradské zvedací mosty a bílé noci

Místní zvláštností Petrohradu, města proslulého malebnými kanály a úchvatnou architekturou, jsou zvedací mosty, k nimž se v červnu a červenci přidají ještě tzv. „bílé noci“. Především za bílých nocí vyplouvá po vodě nespočet parníků přeplněných turisty, kteří si nenechají ujít neopakovatelný pohled na kouzelné město z vodní hladiny řeky.

Petěrgof

Petěrgof

Jedním z pozoruhodných příměstských komplexů Petrohradu je Petěrgof (Петергоф), někdy nazýván Petrodvorec (Петродворец) – bývalá letní venkovská rezidence cara Petra I., nazývaná jako „ruská Versailles“. I když při jeho výstavbě bylo využito francouzských, anglických, holandských, německých i italských vlivů, dbal jeho zakladatel Petr I. Veliký na to, aby bylo sídlo něčím výjimečné a vyjadřovalo triumf Ruského imperia otevírajícího pro sebe přístup k moři.

Rudé náměstí v Moskvě

Rudé náměstí v Moskvě

Rudé náměstí (Красная площадь) je nejvýznamnější náměstí v Moskvě. Nachází se přímo v centru města, je považováno za centrum celého Ruska a od roku 1991 je na seznamu památek UNESCO. Náměstí odděluje Kreml, sídlo dříve králů a dnes ruského prezidenta, od staré obchodní čtvrti. Všechny významné radiální ulice ve městě vycházejí právě z Rudého náměstí.